XIII. mezinárodní konference Bioimplantologie 2022
21. – 22. dubna 2022
Lednice u Břeclavi, hotel Galant
-->


Registrace k aktivní účasti je prodloužena do 18. března 2022.


Úvod

Vážené dámy a pánové,

dovolte, abychom Vás jménem programového výboru a  Společnosti pro bioimplantologii ČLS JEP, co nejsrdečněji pozvali k účasti na tradiční konferenci „Bioimplantologie“, která se tentokrát bude konat v Perle jižní Moravy a to v obci Lednice u Břeclavi.

Odborný program konference nabídne kvalitní informace nejen odborníkům zabývajících se klinickým a preklinickým výzkumem, ale i laborantům, vysokoškolským pracovníkům, studentům a všem, kteří s danou tematikou přicházejí dnes a denně do styku. Našim cílem je uspořádat vědeckou konferenci, která přinese účastníkům širší přehled a orientaci v mezioborové spolupráci a přispěje ke zkvalitnění profesní činnosti.

Spolu s programovým výborem věříme, že Vás tematické zaměření konference zaujme, a že i Vy přispějete svou odborností a aktivitou ke kvalitnímu programu konference.

Těšíme se na Vaši účast a setkání s Vámi

doc. MUDr. Daniel Lysák, Ph.D.                   doc. Ing. Lucy Vojtová, Ph.D.                     MUDr. Barbara Kubešová
Hematologicko-onkologické oddělení                     Pokročilé biomateriály,                                      předsedkyně              
                   Fakultní nemocnice Plzeň                                  CEITEC VUT v Brně                   Společnosti pro bioimplantologii ČLS JEPProgramový výbor konference

Předsedkyně programového výboru
MUDr. Barbara Kubešová
předsedkyně Společnosti pro bioimplantologii ČLS JEP

doc. MUDr. Daniel Lysák, Ph.D.
Hematologicko-onkologické oddělení Fakultní nemocnice Plzeň

Ing. Tomáš Suchý, Ph.D.
Oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů, ÚSMH, AV ČR, v.v.i.

Ing. Lucie Vištejnová, Ph.D.
Biomedicínské centrum Lékařské fakulty UK v Plzni

doc. Ing. Lucy Vojtová, Ph.D.
Pokročilé biomateriály, CEITEC VUT v Brně


Hlavní témata

– kultivace buněk, jejich růst a transformace
– kmenové buňky
– klinické aplikace tkání a buněk
– preklinická testování
– mechanické aspekty biomplantologie a tkáňového inženýrství
– nové materiály, technologie a zobrazovací metody pro bioimplantologii a tkáňové inženýrství
– trendy a vize v biomplantologii

ČASOVÝ PLÁN KONFERENCE

  21. dubna 2022

 

  8.00 – 12.00 hod

Registrace účastníků

  9.00 – 9.15 hod

Zahájení konference

  9.15 ? 10.30 hod

Přednáškový blok I.

  10.30 – 11.00 hod

Coffee break / Doprovodná výstava firem

  11.00 – 12.30 hod

Přednáškový blok II.

  12.30 – 13.30 hod

Oběd

  13.30 – 15.00 hod

Přednáškový blok III.

  15.00 – 15.30 hod

Coffee break / Doprovodná výstava firem

  15.30 – 17.00 hod

Přednáškový blok IV.

  17.00 – 17.10 hod

Závěr prvního dne konference

  19.00 – 23.00 hod

Společná večeře

  22. dubna 2022

 

  8.00 – 11.00 hod

Registrace účastníků

  9.00 ? 10.30 hod

Přednáškový blok V.

  10.30 – 11.00 hod

Coffee break / Doprovodná výstava firem

  11.00 ? 12.30 hod

Přednáškový blok VI.

  12.30 – 12.40 hod

Závěr konference

  12.40 – 13.45 hod

Oběd / výdej certifikátů


 

Všeobecné informace

Místo konání

Hotel Galant, 21. dubna 657, 691 44, Lednice


Informace pro přednášející

Ukončení registrace k aktivní účasti – přihlášení přednášky   18. března 2022
Ukončení registrace k aktivní účasti – přihlášení posteru          8. dubna 2022
Vyrozumění o zařazení přednášky obdržíte                         do 25. března 2022


Konferenční technika: dataprojektor, PC, bezdrátová myš vč. laserpointu, náhledový monitor
Techniku je možné si vyzkoušet před zahájením konference nebo v průběhu přestávek.
Technická obsluha bude k dispozici po celou dobu konání konference v přednáškovém sále. 

Prezentace, které od Vás převezme technická obsluha v přednáškovém sále, prosíme dodat na USB Flash disku.

E-Posterová sekce bude umístěna v prostorách doprovodné výstavy a foyer.
E-poster formát A0 prosíme zaslat v elektronické formě na e-mailovou adresu a.martinek@symma.cz.

Doprovodná výstava firem bude probíhat ve foyer hotelu Galant. Máte-li zájem o zaslání nabídky firemních prezentací a podmínek pro vystavovatele, kontaktujte prosím Aleše Martinka, e-mail: a.martinek@symma.cz, mobil: +420 607 650 654


Registrační poplatky

 

Do 14. dubna 2022

Na místě

Člen společnosti pro bioimplantologii

Kč 2 350,- / EUR 98,-

Kč 2650,- / EUR 112,-

Nečlen

Kč 2 550,- / EUR 108,-

Kč 2 850,- / EUR 120,-

V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na konferenci, občerstvení v průběhu akce, vstupenka na společnou večeři, sborník přednášek, konferenční materiály a DPH.


Storno poplatky

do 21. března 2022    bude vráceno 100 % ze zaplacené zálohy

    od 8. dubna 2022    bude vráceno   50 % ze zaplacené zálohy 

od 18. dubna 2022    se zaplacená záloha nevrací                     

 
Registrace účastníků

Registrace účastníků bude probíhat ve foyer hotelu Galant ve dnech
21. dubna 2022    8.00 – 12.00 hod
22. dubna 2022    8.00 – 11.00 hod
Registrující osoby Vám rádi sdělí Vaše event. dotazy.


Oběd

Obědy formou menu se budou vydávat v hotelové restauraci dne 21. a 22. dubna 2022 od 12.00 do 13.30 hod. Cena Kč 100,- / oběd.
Zájemce o bezmasou / bezlepkovou stravu žádáme, aby svůj požadavek sdělili registrujícím osobám.


Akreditace

Konference bude zařazena v centrální evidenci vzdělávacích akcí České lékařské komory a bude ohodnocena kredity dle platných předpisů. NLZP obdrží potvrzení o účasti.


Konferenční materiály

Program konference, konferenční set a jmenovka.


Partneři a vystavovatelé

Vystavovatelé
 
-->

Kontakty

SYMMA, spol. s r.o., Bohunická 133/50, 618 00 Brno


Organizace konference, registrace
Aleš Martinek
Tel.: +420 607 650 654
E-mail: a.martinek@symma.cz


Fakturace, ubytování, organizace
Andrea Muchová
Tel.: +420 602 817 247
E-mail: a.muchova@symma.cz

Copyright © SYMMA spol. s r.o. 2018